English
- Česky


Welcome at Excellent Spectrum Aces demomakers group site
Vítej na stránkách věnovaných demomakerskému týmu Excellent Spectrum Aces

THIS PAGE IS OBSOLETE AND HISTORICAL! IT DOES NOT AND WILL NOT CONTAIN ANY CURRENT INFORMATION!!!

[23-04-01]
English story of the group, translated JOKES DEMO, two old D80 cracks including cracktros. Doplněna hitorie v angličtině, anglická verze JOKES DEMA, dva staré cracky her pro D40/D80 včetně crackter.
[29-04-01]
Added WORKING version of TURRICAN DEMO, now runs in emulator, too. Beware of stronger pressing of space bar between parts! It may cause restart of the demo. Přidána funkční verze TURRICAN DEMA, nyní běží i v emulátorech. Při delším stisku SPACE mezi jednotlivými částmi se demo restartuje, proto mačkejte mezerník s rozvahou!
[09-05-01]
The FX Compo! Support Speccy! Chceck it out and send us your FX! The deadline term is up to you! Soutěž FX Compo! Podpořte Speccy a pošlete nám svůj efekt! Termín do kdy posílat záleží jen na vás!
[13-05-01]
Reconstruction of the site. Now, the separate english and czech sections. Rekonstrukce stránek. Nyní odděleně česká a anglická sekce.
[07-08-01]
FX Compo cancelled because of no contributions. Z důvodu nulového zájmu ukončena soutěž FX Compo.
[11-10-01]
FX Compo re-opening ! We've received first effect. FX Compo obnoveno! Přišel první efekt.
[21-04-02]
Bug in THE LAST 48 demo from Doxycon'98 party found. The zip archive didn't contain a complete version. You can download the fixed one now! Zjištěna chyba v zip archivu dema THE LAST 48 z Doxyconu'98. Demo nebylo kompletní. Nyní si můžete stáhnout již kompletní verzi!
[14-04-05]
After 3 long years there is an update of the site. Well, only some minor bugfixes. No real news. Po třech dlouhých letech (toto letí) je tady další update stránek. Jen malé úpravy, novinky zatím ne.
[14-10-06] Fixed all software to get work in emulators (or DivIDE) without problems (in other words, all stars before all LOADs were removed :-). Upraveny všechen software tak, aby bez problémů fungoval v emulátorech nebo na DivIDE (jinými slovy, vymazány hvězdičky před LOAD v loaderech :-).Copyright K3L Corp. and Phantasy. Any unauthorised changes reserved. All download stuff is freeware and can be spread worldwide.
Copyright K3L Corporation & Phantasy. Jakékoliv změny vyhrazeny. Veškerý software ke stažení je freeware a je možné jej dále volně šířit.

Stránky spravuje Factor6

[CNW:Counter]