Zde se nachází seznam všech členů E.S.A.

øádný èlenr
PØEZDÍVKA TULEBY, døíve SAISOFT
SPECCY HARDWARE Didaktik Kompakt 128K, MDOS 1.x, AY interface
OSTATNÍ HARDWARE PC Duron 1800, 768MB RAM, DVD-RW, 80+200GB HDD, 17" CRT
PROFESE koder, grafik 

øádný èlenr
PØEZDÍVKA FACTOR6
SPECCY HARDWARE ZX Spectrum 128+, MB02+ 128K SRAM (BS-DOS 308), DivIDE, D80, ZX Spectrum 48K, Timex Computer 2048
OSTATNÍ HARDWARE Apple Mac mini 1,42GHz, Superdrive, Airport+Bluetooth, 17" CRT EIZO, PC Celeron 433MHz, Commodore 64, Amiga 600HD, Amstrad CPC6128 ...
PROFESE hudebník, grafik

øádný èlenr
PØEZDÍVKA SHIMI, døíve také ŠIMI, ŠÍMA
SPECCY HARDWARE ZX Spectrum 128+3, +3DOS, Didaktik Gama, Didaktik M 128K, D80 (MDOS 1.x), AY interface
OSTATNÍ HARDWARE PC Celeron 2.8GHz, 512MB RAM, DVD-RW, 120GB HDD, 17" CRT, Sony PSX
PROFESE grafik

øádný èlenr
PØEZDÍVKA CRI-CRI, døíve MAMI SOFT
SPECCY HARDWARE Didaktik Kompakt 48K, MDOS 2.0, AY interface
OSTATNÍ HARDWARE PC?
PROFESE koder

doplòkový èlen
PØEZDÍVKA MAX
SPECCY HARDWARE žádný
OSTATNÍ HARDWARE Sony PSX
PROFESE návrh levelù u her a tak porùznu...

doplòkový èlen
PØEZDÍVKA NINJICAN, NINJASOFT...
SPECCY HARDWARE Didaktik Gama, D40 (MDOS 1.x), AY interface
OSTATNÍ HARDWARE Amiga 500, ... PC?
PROFESE pisálek textù a gafik

doplòkový èlen
PØEZDÍVKA PANTERA SOFT, THOMAS...
SPECCY HARDWARE Didaktik Gama, D80 (MDOS 1.x), AY interface
OSTATNÍ HARDWARE ?
PROFESE grafik


(C) 2005 Factor6